Modernizimi i infrastrukturës të sistemit për trajtimin e ujrave të ndotura

Përveç ndërtimit të Impiantit të Ujrave të Ndotura, KRU "Gjakova", mbështetur nga donatorët e jashtëm, ka kontraktuar dhe po bënë modernizimin e infrastrukturës përcjellëse të sistemit të trajtimit të ujrave të ndotura.

Si pjesë e fazës së V-të, po pastrohen dhe inspektohen me kamera me qark të mbyllur, rreth 24km gypa të kanalizimit për të vërtetuar gjendjen ekzistuese dhe pastaj të vazhdohet me rehabilitim në ato segmente ku është e domosdoshme.

Impianti i Ujrave të Ndotura, një tjetër projekt madhështor nga KRU "Gjakova" .

Comments for this post are closed.