Menaxhimi i Integruar i Resurseve Ujore

Në Prishtinë, këto ditë është zhvilluar trajnimi me temën “Menaxhimi i Integruar i Resurseve Ujore”, bazuar në Programin IWRM-K i financuar nga Zyra Zvicerane.
KRU “Gjakova” po merr pjesë, përfaqësuar nga Inxh.Shkodran Gaxherri si dhe Sekretarja e Kompanisë Saranda Vehapi Baruti.
Poashtu në këtë trajnim po marrin pjesë përfaqësues nga Zyrja e Kryeministrit të Kosovës, Këshilli Ndërministror, 7 Kompanitë Rajonale të Ujësjellësit, MMPH, ME, si dhe ARRU.
Inxh. Shkodran Gaxherri me shumë profesionalizëm duke përfaqësuar kompaninë KRU “Gjakova”, shpalosi para të pranishmëve prezantimin si kompani storie suksesi në Rajon, me q’rast nga pjesëmarrësit u parashtruan një sërë pyetjesh mbi të arriturat, projektet dhe sfidat e së ardhmes në KRU “Gjakova”.
KRU “Gjakova” Sh.A.
Maj,2022.
Comments for this post are closed.