Shpenzoni në mënyrë racionale ujin e pijshëm!

Shpenzoni në mënyrë racionale ujin e pijshëm!

Me ngritjen e temperaturave janë rritur edhe kërkesat për ujë të pijshëm, prandaj KRU "Gjakova" apelon tek të gjithë konsumatorët që ta shpenzojnë në mënyrë racionale ujin e pijshëm.

Për çdo keqpërdorim të ujit të vërejtur nga ekipet e kontrollës në terren, çoftë përmes kyçjeve ilegale apo shpenzim në mënyre jo racionale, do të pasojnë dënimet sipas rregulloreve në fuqi.

KRU "Gjakova" ju falënderon për bashkëpunim!

Vërejtje para ngritjes së Procedurës për Ekzekutim te Përmbaruesi Privat. 

Vërejtje para ngritjes së Procedurës për Ekzekutim te Përmbaruesi Privat.

Të nderuar konsumator, nga Sektori i  Shitjes na njoftojnë  se jemi duke shpërndarë  vërejtje ndaj  konsumatorëve të cilët kanë borxhe të mbledhura mbi 50 euro, për ti njoftuar paraprakisht mbi masat dhe procedurat që jemi të detyruar ti ndjekim komfor rregulloreve në fuqi.

Konsumatorët të cilët njoftohen paraprakisht me anë të "Vërejtjes para ngritjes së Procedurës për Ekzekutim te Përmbaruesi Privat", në afat prej 5  ditësh janë të detyruar të paraqiten në zyrat tona me qëllim të kryerjes së obligimit ndaj  borxhit ose ri programimit të tij me këste  deri 24 muaj.

Në rast të mos përgjigjes ndaj obligimeve kundrejt borxhit ,  ne si ofrues i shërbimeve jemi të detyruar  të aplikojmë  procedurat  përmbarimore,  tek Përmbaruesit Privat. Duke mos dashur të ju implikojmë me shpenzime shtesë, ftojmë konsumatorët borxhlinj që të përmbushin obligimet e tyre  si detyrim ndaj shërbimeve që ju ofrojmë dhe shpenzimit të ujit.

Mbesim me shpresë se njoftimi ynë do të respektohet nga ana juaj!

KRU "Gjakova"SH.A.

10.06.2024.

 

Vizitë në Digën e Liqenit të Radoniqit nga përfaqësues të Bankës Botërore. 

Vizitë në Digën e Liqenit të Radoniqit nga përfaqësues të Bankës Botërore. 

Stafi i inxhiniereve të KRU “Gjakova” kanë mirëpritur për vizitë në Liqenin e Radoniqit, grupin e ekspertëve të digave nga Banka Botërore ku është bërë verifikimi i gjendjes aktuale të Digës së Liqenit të Radoniqit dhe nevojave aktuale për rehabilitim. 

Në bazë të analizave u dakordua të ipen sugjerimet të cilat do i paraprijnë investimeve të nevojshme në rehabilitim të digave. 

 

KRU “Gjakova” SH.A. 

07.06.2024. 

 

Takimi me drejtues të Ministrisë së Ekonomisë dhe përfaqësues të lartë të të gjitha Kompanive Rajonale të Ujësjellësve të Republikës së Kosovës.

Kryeshefi Ekzekutiv i KRU “Gjakova”, Hasan Krasniqi mori pjesë në takimin e zhvilluar me drejtues të Ministrisë së Ekonomisë dhe përfaqësues të lartë të të gjitha Kompanive Rajonale të Ujësjellësve të Republikës së Kosovës.

Ky takim i një natyre tejet të veçantë kishte si temë kryesore diskutimi: “Ujëmatësit, funksionimi aktual i tyre, projektet zhvillimore dhe planifikimi strategjik për ujëmatës digjital”. Duke synuar që me realizimin e këtyre projekteve kompanitë e ujësjellësit të zvogëlojnë humbjet e ujit të pa faturuar dhe faturim sa më real për konsumatorët.

P.S, ky informacion është lëshuar nga Zyra për Media e KRU “Prishtina”, ku dhe u zhvillua takimi i lartë përmendur.

KRU “Gjakova” SH.A.

06.06.2024.

 

Kryeni me rregull pagesat ndaj ujit të shpenzuar

Konsumatorët të cilët kanë borxhe të akumuluara ndaj kompanisë , të kryejnë pagesat  e ujit, në të gjithë zonën e shërbimit të KRU “Gjakova”.  

Ç’do ditë jemi të detyruar të dërgojmë lëndë të borxhlinjve tek përmbaruesi privat, në mënyrë që të evitojmë këtë procedurë, kërkojmë nga konsumatorët të paguhen detyrimet ndaj ujit të shpenzuar 

Ju rikujtomë konsumatorëve se ekziston mundësia e ri programimit të borxhit, me kusht që të paguajnë 20% të vlerës të cilën e kanë borxh dhe pjesa tjetër do të ju ri programohet për 36 muaj, mundësi e pagesës së borxhit me këste. 

Faleminderit  konsumatorëve për korrektësinë dhe bashkëpunimin 

KRU “Gjakova”SH.A. 

26.04.2024

Ndërrimi i gypave të rrjetit të ujësjellësit

Në vazhdën e projekteve si bashkëfinancim me Komunën e Gjakovës vazhdojnë punimet në realizimin e projektit – “Ndërrimi i gypave të rrjetit të ujësjellësit. nga AC në PE, nga “Emin Duraku” deri në fshatin Osek Hyl-Gjakovë”

Gjatësia e gypit kryesor furnizues DN 315m/10bar është L 1100m, ndërsa me gjatësinë e gypave sekondar totali arrin në 6670m.Punimet e ekzekutimit të gypit të ri kanë përfunduar, tashmë jemi në procesin e kyçjeve individuale nga gypi i vjetër në gypin e ri.

Sipas marrëveshjes në realizimin e këtij projekti KRU "Gjakova" do të participojë me 51% ndërsa Komuna e Gjakovës me 49%, projekti në total përfshinë vlerën 326,575.74€.

KRU "Gjakova", mbetet e përkushtuar në realizimin e synimeve të saja, në zgjerimin dhe përmirësimin e zonës së furnizimit me ujë cilësorë si dhe shërbime efikase për të gjithë konsumatorët e saj.

KRU “Gjakova” SH.A. 26.02.2024

 

Bllokimet në rrjetin e kanalizimit

Ekipet e mirëmbajtjes së KRU “Gjakova”, njësia e ujërave të ndotura është gjithmonë në teren, në ndihmë të konsumatorëve në debllokim të kanalizimit.
Mirëmbajtja e rrjetit të kanalizimit si pastrimi i pusetave, zhbllokimi i kanalizimeve, është një punë sfiduese ku me hedhjen e mbeturinave të ndryshme ky proces po bëhet gjithnjë e më i vështirë.
Si pasojë e abuzimit të qytetarëve duke bërë hedhjen e mbeturinave të ndryshme në rrjet, vjen deri tek bllokimi i kanalizimeve.
Të ilustruara me foto kemi rastin në Fshatin “Drenoc” Komuna e Rahovecit, ku ekipet e kësaj njësie intervenuan në pastrimin/zhbllokimin, në rrjetin e kanalizimit, ku fatkeqësisht është e dhimbshme se çfarë është nxjerrë nga puseta.

KUJDES, ndaj rrjetit të kanalizimit sepse problemet e shfaqura në rrjetin e kanalizimit reflektojnë në kualitetin e jetës dhe mirëqenies suaj.

Faturimi Mobil

Faturimi mobil. 

Të nderuar konsumator ju njoftojmë se nga data 01.02.2024, kemi filluar me faturimin mobile me të cilin faturat ju dorëzohen në vend konsumatorëve. 

Me faturimin dixhital,  faturimi në teren nga lexuesit e KRU “Gjakova” do të jetë në kohë reale po ashtu dhe saktësia e leximit. Gjithashtu ju njoftojmë se  ka ndryshuar dhe forma e faturës duke mare parasysh politikat mjedisore, ekonomike dhe përshtatjen për konsumatorin. 

Me dixhitalizimin e faturimit po synojmë gjithnjë e më shumë në rritjen e cilësisë së shërbimeve ndaj konsumatorëve. 

 

Takimi me Komisionerën e Agjencisë për Informim dhe Privatësi

Kryeshefi Ekzekutiv Hasan Krasniqi, Kryesuesi i Bordit të Drejtorëve Urim Gashi si dhe Sekretarja e Kompanisë Saranda Vehapi në KRU “Gjakova”, sot mirëpriten në takim Komisionerën e Agjencisë për Informim dhe Privatësi, znj. Krenare Sogojeva Dërmaku si dhe bashkëpunëtoret e kësaj agjencie. 

Temë e diskutimit në këtë takim ishte ‘’ Zbatimi i Legjislacionit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale në Ndërmarrjet Publike’’, me qëllim  promovimin e së drejtës së privatësisë. 

Pjesëmarrësit e takimit një zëri u dakorduan që në mënyrë reciproke të punohet gjithnjë e më shumë në  synimin e ndërgjegjësimit të publikut rreth çështjeve të privatësisë, promovimin e praktikave më të mira për mbrojtjen e të dhënave personale dhe inkurajimin e institucioneve që të ndërmarrin hapa për të mbrojtur privatësinë. 

 

Xhirollogaritë Bankare

Me kërkesë të disa prej konsumatorëve në vazhdim ju bashkëngjisim, llogaritë bankare të KRU “Gjakova” ku ju mund të kryeni pagesat e ujit.

 

-Raiffaisen Bank: 1505001000871728

-NLB Banka: 1704001011052404

-PCB Banka: 1140010589000187

-Banka Ekonomike: 1402000001750688

-TEB Banka: 2018000002722674

-BPB Banka: 1306001500002065

-BKT Banka: 1930904868041195

 

Gjithashtu vazhdojnë punën me orarë të rregullt të gjitha pikat tona arkëtuese duke ju mundësuar lehtësira në qasjen për pagesa.

 

Duke kryer obligimet tuaja, na ndihmoni t’ju shërbejmë gjithnjë e më mirë në furnizim me ujë të pijes.

 

K.R.U. “GJAKOVA” SH.A

24.01.2024.