Lajmërim për diskutim publik, për përcaktimin e tarifave të shërbimeve të ujit.

Lajmërim për diskutim publik, për përcaktimin e tarifave të shërbimeve të ujit.

Comments for this post are closed.