Kurseni ujin që ta keni!

Beteja për të siguruar ujin në shumë rajone të botës është një sfidë e vërtetë.

Jeni mirënjohës për këtë dhuratë që posedoni për çdo ditë.

Shpenzoni racionalisht ujin e pijshëm, mos e keqpërdorni atë, ndihmoni që furnizimi të jetë i barabartë për të gjithë.

Comments for this post are closed.