Kurseni ujin që ta keni

Beteja për të siguruar ujin në shumë rajone të botës është një sfidë e vërtetë.
Jeni mirënjohës për këtë dhuratë që posedoni çdo ditë.
Shpenzoni në mënyrë sa më racionale ujin e pijshëm, mos e keqpërdorni atë, ndihmoni që furnizimi të jetë i barabartë për të gjithë.
Kurseni ujin që ta keni!
Comments for this post are closed.