Kryeni pagesat obligative kundrejtë ujit të shpenzuar

Kryeni pagesat obligative kundrejtë ujit të shpenzuar!
Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Gjakova”, fton të gjithë konsumatorët të cilët nuk i janë përgjigjur detyrimeve ndaj ujësjellësit kundrejtë ujit të shpenzuar, të kryejnë obligimet e tyre, në të kundërten jemi të detyruar që lëndët ti dërgojmë në procedur përmbarimore.
E njëjta vlen për gjithë zonën ku KRU “Gjakova” është përgjegjëse si, Gjakovë, Rahovec dhe Prizren.
Ftojmë të bëni pagesat për arsyje të mos grumbullimit të borxhit, si dhe stabilitetit financiar të kompanisë duke qenë se operojmë si kompani vetëfinancuese dhe pagesat e juaja kontribuojnë drejtë për drejtë në shërbime të cilat ofrojmë dhe efikasitetin e prodhimit.
KRU “Gjakova” njëherit ua rikujtonë konsumatorëve se ekziston mundësia e riprogramimit të borxhit, me kusht që të paguajnë 20% të vlerës të cilën e kanë borxh dhe pjesa tjetër do të ju riprogramohet për 24 muaj, mundësi e pagesës së borxhit me këste.
Mbesim me shpresë se njoftimi ynë do të respektohet nga ana juaj!
Faleminderit për mirëkuptim
KRU “Gjakova”SH.A.
28.01.2022.
Comments for this post are closed.