Kryeni me rregull pagesat e faturave të ujit!

Kryeni me rregull pagesat e faturave të ujit!
Apelojmë tek konsumatorët se në momentin që pranojnë faturën e ujit të kryejnë obligimet e tyre në baza mujore si detyrim kundrejt ujit të shpenzuar. Në rast të mos përgjigjes ndaj obligimeve tuaja, jemi të detyruar të aplikojmë procedurat përmbarimore.
Ftojmë konsumatorët që të përmbushin obligimet e tyre si detyrim ndaj shërbimeve që ju ofrojmë dhe shpenzimit të ujit.
E njëjta vlen për gjithë zonën ku operon KRU “Gjakova” ( Gjakovë, Rahovec, Prizren), duke përfshirë të gjitha kategoritë e debitorëve, amvisëri, komerciale, ente dhe industri.
Mbesim me shpresë se njoftimi ynë do të respektohet nga ana juaj!
Faleminderit për mirëkuptim!
KRU “Gjakova” Sh.A.
23.05.2022.
Comments for this post are closed.