KRU Gjakova së bashku me Komunën e Gjakovës

Sot me datë: 21.02.2019

KRU Gjakova së bashku me Komunën e Gjakovës po bashkë - investojnë në instalimin e gypit të ri të ujësjellësit në rrugën "Jakup Agushi" në Gjakovë.

Komuna e Gjakovës po e asfalton rrugën e lartëcekur, dhe ne së bashku me Komunën po investojmë në ndërrimin e gypit të asbestit.

Gypi që po vendoset është Ø 90 me gjatësi 170 metra.

Vlera totale është 2.480 Euro.

Comments for this post are closed.