KRU “Gjakova” për të 8-tin vit me radhë kompania më e suksesshme në regjion

Për të tetin vit më radhë Autoriteti Rregullativ i Ujërave, bazuar në Raportin Vjetor të Përformancës për Ofruesit e Shërbimeve të Ujitnë Kosovë-2020, përzgjedh  KRU “Gjakova” si Kompaninë më të suksesshme të vitit.

Kompania KRU “Gjakova”  menaxhohet nga Kryeshefi Ekzekutivz.IsmetAhmeti, i cili ka treguar një përformancë të lartë menaxherjale duke bërë që shumë projekte madhore të marin hovë nën menanaxhimin e tijë.

Ky sukses padyshim i atribuohet, përkushtimit të Kryeshefit Ekzekutivz.IsmetAhmetit, angazhimit të palodhshëm nga gjithë stafi punues i Kompanisë, për tu shërbyer qytetarëve 24 orë me  ujë të pijshëm, si dhe padyshim kjo e arritur është falë bashkëpunimit të ndërsjellët me konsumatorët tanë të përgjegjëshëm.

Ky sukses për Kompaninë KRU”Gjakova”, konsiderohet si një motiv shtesë për angjazhim në realizimin  e shumë projekteve madhore që na presin.

Comments for this post are closed.