KRU “Gjakova” kujdeset gjithnjë për integritetin dhe avancimin e punonjësve me trajnime sa më cilësore sipas nevojave përkatëse të përsonelit!

KRU “Gjakova” kujdeset gjithnjë për integritetin dhe avancimin e punonjësve me trajnime sa më cilësore sipas nevojave përkatëse të përsonelit!
Në Budva-Mali i Zi, këto ditë po zhvillohet trajnimi me temën “Menaxhimi i personelit dhe zgjidhja e konfliktit”
“Managing of personnel and conflict resolution”, nga Economic and Education Consulting!
Nga KRU “Gjakova” në këtë trajnim po marrin pjesë përfaqësues nga Departamenti i Burimeve Njerëzore dhe Zyrja për Informim!
KRU “Gjakova” Sh.A.
Mars,2022.
Comments for this post are closed.