Konsumatorë të nderuar

Konsumatorë të nderuar;
Me rënjen e temperaturave KRU “Gjakova” apelon që të shtoni kujdesin nda ujëmatësve , sidomos ju që ujëmatësit i keni të vendosur në ambiente të hapura.
Mbështillni mirë ujëmatësit tuaj dhe pjesët përcjellëse sepse ngrirja e tyre mundë të shkaktojë defekte-dëmtime të pjesëve hidro-teknike.
Ju faleminderit!
KRU “Gjakova” SH.A.
20.01.2022.
Comments for this post are closed.