Konkurs pune

Titulli i Pozitës: Inxhinier I Elektroteknikës per Impiant te Trajtimi te Ujerave te Ndotura ne Gjakove.

Titulli i Pozitës: Zyrtar/e për Projektim dhe Zhvillim.

Comments for this post are closed.