Konferenca dhe Ekspozita e Përbashkët Ballkanike.

Konferenca dhe Ekspozita e Përbashkët Ballkanike.
Me datë 8, 9 dhe 10 Nëntor 2022, në Prishtinë, është duke u mbajtur Konferenca dhe Ekspozita e Përbashkët Ballkanike “Ujërat Nëntokësorë. Të bëjmë të Padukshmen të Dukshme”.
KRU “Gjakova” është pjesëmarrëse në këtë Konferencë dhe Ekspozitë, të organizuar nga SHUKOS dhe SHUKALB.
Comments for this post are closed.