Komunikatë për media

Sot, në KRU Gjakova, u mbajt takimi me zyrtar nga paneli i ekspertëve nga Banka Botërore, që kishte për qëllim studimin e fizibilitetit për sigurinë e digave, në kuadër të projektit "Studimi i fizibilitetit për punimet rehabilituese në sistemin e uitjes Radoniqi-Dukagjini", projekt ky i mbështetur nga Banka Botërore në kuadër të programit "Projekti për Bujqësi dhe Zhvillim Rural" (ARDP).

Banka Botërore në kuadër të politikave për sigurinë e Digave, ka paraparë edhe shqyrtimin e sigurisë të digës në KRU Radoniqi në Gjakovë, që nënkupton inqizimet/oskultimin e digës dhe furnizimin me pajisje të nevojshme për funksionimin efektiv dhe të sigurt të sajë.

Të pranishëm në takim ishin: Drejtori Teknik z. Muhamet Lama me bashkëpunëtor nga KRU Gjakova dhe zyrtar nga KRU Radoniqi-Dukagjini.

Comments for this post are closed.