ITUN

ITUN
Vazhdojnë punimet në ndërtimin e Impiantit për Trajtimin e Ujërave të Ndotura në Gjakovë.
Objektivi dhe qëllimi specifik i këtij projekti të veçantë është të zvogëlojë ndotjen mjedisore në Qytetin e Gjakovës duke trajtuar ujërat e ndotura të zonës.
Të angazhuar në mbikëqyrjen e punimeve inxhinier të kualifikuar nga KRU “Gjakova” si dhe Sanja Horvat nga Kroacia -Eksperte për Operim dhe Mirëmbajtje të ITUN-it, roli i saj është të mbështesë KRUGJ-në, në procesin e operimit dhe mirëmbajtjes së Impiantit.
Comments for this post are closed.