Intervenime me shumë rëndësi.

Intervenime me shumë rëndësi.
Gjatë ditës së sotme në zonën e shërbimit të KRU “Gjakova” po realizohen punime me shumë rëndësi në rrjetin e ujësjellësit.
Në fshatin Ujz, po bëhet rehabilitimi i Stacionit të Pompave-Ndërrimi i motor pompës 4kW si dhe i ormanit komandues me pjesët përcjellëse fazonike.
Njëkohësisht në fshatin Molliq të Gjakovës po intervenohet në shtrirjen e rrjetit të ri të ujësjellësit ku mese 8 familje do furnizohen me ujë të pijes nga KRU “Gjakova”.
Po ashtu punohet vazhdimisht në sanimin e defekteve sekondare nga ekipet tona në të gjithë zonën tonë të shërbimit.
KRU “Gjakova” SH.A.
22.07.2022.
Comments for this post are closed.