Inspektim i rregullt i punimeve

Për një funksionim sa më të mirëfilltë të ujësjellësit, prodhimit si dhe shërbimeve ndaj konsumatorëve, të gjitha punët esenciale monitorohen dhe mbikqyren vazhdimisht nga Kryeshefi Ekzekutiv, antarë të bordit dhe zyrtarë të lartë të KRU "Gjakova"sh.a.

Sot Kryeshefi Ekzekutiv z.Ismet Ahmeti së bashku me drejtorin e shitjes z.Xhavit Hoxha si dhe antarin e bordit z.Isuf Asllani, vizituan Bjeshkët e Isniqit aty ku buron uji i jetës nga Bistrica e Deçanit nga ku furnizohet me ujë Liqeni i Radoniqit.

Nga ku ju njoftojmë se gjendja e akumullimit të Liqenit është në kuotat maksimale të mbushjes dhe furnizimi me ujë të pijes vazhdon proporcionalisht në të gjithë hapsirën përgjegjëse të KRU"Gjakova".

Ne kujdesemi që ju të keni ujë të bollshëm dhe cilsorë, ndërsa ju kujdesuni në shfrytëzimin racional të ujit dhe pagesa të rregullta.

Comments for this post are closed.