Foto nga takimi i mëngjesit

Foto nga takimi i mëngjesit që mban Drejtori Teknik me inxhinierët e Kompanisë. Këto takime mbahen çdo ditë për të bërë planifikimet ditore.

KRU Gjakova është me fat që ka punëtorë të zellshëm dhe shumë të përkushtuar.

Gjithmonë në shërbim të Konsumatorëve tanë.

Comments for this post are closed.