Finalizimi i projektit, ndërrimi i gypit 360 metra në rrugën “Skënderbeu”.

Finalizimi i projektit, ndërrimi i gypit 360 metra në rrugën “Skënderbeu”.
Sot KRU “Gjakova” po kryen ekzekutimet përfundimtare në ndërrimin e gypit nga Azbest Cimento fi 300 me gypin e ri PE D-EN 315MM, projekt i realizuar në bashkëpunim me Komunën e Gjakovës duke ndjekur dinamikën e zgjerimit të rrugës “Skënderbeu”.
Punimet janë mbikqyrur në vazhdimësi personalishtë nga UD.Kryeshefi Ekzekutiv i KRU “Gjakova” inxh.Visar Hasi si dhe UD. Drejtori i Departamentit Teknik inxh. Agron Tafarshiku.
Me realizimin e këtij projekti jetik, siq është vendosja e gypit të ri i cili do të lehtësoi jo vetëm punën e kompanisë por edhe shërbimet ndaj konsumatorëve.
KRU “Gjakova” SH.A.
15.04.2022.
Comments for this post are closed.