Eleminohet defekti në regjionin e Rekës së Keqe

Pas një pune të vazhdueshme që nga lajmërimi i defektit, ekipet e mirëmbajtjes së rrjetit të ujësjellësit KRU "Gjakova", sanuan defektin në gypin e ujit në fshatin Nivokaz.

Persona të pa ndërgjegjëshëm kishin ndërhyrë në rrjetin tonë të ujësjellësit duke dëmtuar gypin kryesor në fshatin Nivokaz, si pasojë ishte ndërprerë furnizimi me ujë tek konsumatorët e fshatit Ponoshec dhe përreth.
Furnizimi me ujë të pijshëm iu rikthye konsumatorëve që ishin të atakuar nga ky defekt.

Falenderojmë punëtorët e KRU "Gjakova" për punën dhe intervenimin e shpejtë.

Comments for this post are closed.