Ekipet e mirëmbajtjes së rrjetit të ujësjellësit në KRU “Gjakova” gjatë intervenimit në gypin Ø 140 i cili ndodhet në lumin “Ereniku”.

Ekipet e mirëmbajtjes së rrjetit të ujësjellësit në KRU “Gjakova” gjatë intervenimit në gypin Ø 140 i cili ndodhet në lumin “Ereniku”.
Ky gyp kishte pësuar dëmtime nga vërshimet e muajit shtator, ekipa ka sanuar gypin dhe të njëjtin e ka futur nën shtratin e lumit për të krijuar siguri në furnizimin me ujë të pijes.
Misioni ynë, sigurimi i furnizimit të rregullt me ujë të pijes për të gjithë konsumatorët tanë!
KRU “Gjakova” SH.A.
02.11.2022.
Comments for this post are closed.