Ekipa e KRU “Gjakova” të angazhuar në pastrimin e Ujëmbledhësit

Pamje nga Ujëmbledhësi i Liqenit të Radoniqit nga ku furnizohen me ujë shumica e konsumatorëve të KRU “Gjakova”.
Përkundër terenit të vështirë dhe shirave të dendura që po mbretërojnë aktualisht, Ekipa e Mirëmbajtjes së KRU “Gjakova”, po bëjnë një punë të jashtëzakonshme në kontrollimin dhe pastrimin e Veprës Marrëse-Ujëmbledhësit, që mbushë Liqenin me ujë nga Bjeshka e Deçanit.
Falë angazhimit të përditshëm të këtyre puntorëve dhe gjithë stafit të KRU “Gjakova”, konsumatorët tanë furnizohen me ujë të sigurtë dhe shërbime cilësore!
Uji është gjëja thelbësore për mbijetesën tonë, qmojeni atë!
KRU “Gjakova” SH.A.
10.04.2022.
Comments for this post are closed.