Ditë pune

Ditë pune!

Menaxhmenti i lartë i KRU “Gjakova”, të angazhuar në hartimin e Biznes Planit për vitin 2022-2024.

Në këtë Biznes Plan, përfshihen projekte të ndryshme infrastrukturore dhe jo infrastrukturore, projekte mbi prodhimin, faturimin, inkasimin etj.

Comments for this post are closed.