Defekt-Njësia Prizren.

Defekt-Njësia Prizren.
Njoftohen të gjithë konsumatorët e KRU “Gjakova”-Njësia Prizren se për shkak të pëlcitjes së gypit kryesor që furnizon këtë njësi, jemi detyruar të ndërpresim furnizimin me ujë në këto fshatra; Fortes, Celinë, Krushë e Madhe, Nagavc, Hoqë e Vogël, Brestovc, Krushë e Vogël, Piranë, Retijë, Randobravë, Bregdri, Zymë dhe Karashengjergj.
Ekipet tona janë të angazhuar maksimalisht që sa më shpejtë ta rregullojmë këtë defekt dhe ta rikthejmë furnizimin me ujë.
Shpresojmë në mirëkuptimin tuaj!
KRU “Gjakova” SH.A.
06.10.2022.
Comments for this post are closed.