Defekt ne Rogovë

Punëtorët e KRU “Gjakova”, të përkushtuar në sanimin e defekteve në teren, në mënyr që konsumatorët tanë të mos mbesin asnjë moment pa furnizim me ujë!

Comments for this post are closed.