Defekt në gypin kryesor furnizues Ø 800

Defekt në gypin kryesor furnizues fi 800, ndërprerje e furnizimit me ujë në të gjithë zonën e mbulueshmërisë!
Të nderuar konsumator, ju njoftojmë se në këto orë është paraqitur një defekt në gypin kryesorë fi 800 tek “Pika e Zezë”-Gjakovë, si pasojë jemi të detyruar të ndërpresim furnizimin me ujë për gjithë zonën tonë të mbulueshmërisë; Gjakovë, Rahovec dhe Prizren!
Rikthimi i furnizimit me ujë nuk mundë të ndodhë deri nesër, per shkak të natyrës së ndërlikuar të punimeve.
Shpresojmë në mirëkuptimin tuaj!
KRU “Gjakova” Sh.A.
12.02.2022.
Comments for this post are closed.