Defekt i ndërlikuar në fshatin Ujzë.

Defekt i ndërlikuar në fshatin Ujzë.
KRU Gjakova njofton konsumatorët se për shkak të defektit në gypin kryesorë Ø 300, që ka ndodhur në fshatin Ujzë, jemi detyruar të ndërpresim furnizimin me ujë.
Zona e cila atakohet nga ky defekt duke mbetur pa furnizim me ujë të pijes përfshin fshatrat; Rugovë, Romajë, Demjan 2, Dedaj si dhe Lubizhdë e Hasit.
Defekti i ndodhur i përket një natyre më të ndërlikuar, andaj me keqardhje njoftojmë konsumatorët se rikthimi i furnizimit me ujë nuk mundë të ndodhi deri nesër!
Ju faleminderit për mirëkuptimin tuaj!
KRU “Gjakova”sh.a.
13.11.2022
Comments for this post are closed.