DEFEKT

Të nderuar konsumatorë, ju njoftojmë se kemi defekt në gypin kryesor fi 300 në fshatin Gexhë.
Për arsye të punimeve në lokalizimin dhe sanimin e defektit, jemi detyruar të ndërpresim furnizimin me ujë për fshatrat Gexhë, Radostë, Ratkoc, Dejnë, Bratotin, Vranjak.
Ekipet tona janë duke punuar në sanimin e defektit duke ndërmarrur të gjitha masat e duhura që konsumatorëve të ju rikthehet sa më shpejtë furnizimi!
Ju faleminderit për mirëkuptimin tuaj!
K.R.U.”Gjakova” Sh.A.
Comments for this post are closed.