Defekt

Të nderuar konsumatorë, ju njoftojmë se kemi defekt në gypin kryesor fi 250 në fshatin Ratkovc-Komuna Rahovecit.
Për arsye të punimeve në lokalizimin dhe sanimin e defektit, jemi detyruar të ndërpresim furnizimin me ujë për fshatrat; Ratkovc, Vrajak, Bratotin si dhe një pjesë e fshatit Dejnë.
Ekipet tona janë duke punuar në sanimin e defektit duke ndërmarrur të gjitha masat që sa më shpejtë ta rikthejmë furnizimin me ujë.
Ju faleminderit për mirëkuptimin tuaj!
K.R.U.”Gjakova” sh.a.
23.08.2021
Comments for this post are closed.