Defekt

Të nderuar konsumatorë, ju njoftojmë se kemi defekt në gypin kryesor fi 600 në Xërxë.
Për arsye të punimeve në lokalizimin dhe sanimin e defektit, pa furnizim me ujë mbetet Komuna e Rahovecit, Njësia e Prizrenit si dhe disa fshatra të Komunës së Gjakovës.
Ekipet tona janë duke ndërmarrur të gjitha masat e duhura në eleminimin e defektit, mirpo për shkakë të natyres së vështirë të defektit si dhe terenit jo të përshtatshëm punimet në sanimin e defektit mundë të zgjasin disa orë.
Ju faleminderit për mirëkuptimin tuaj!
K.R.U.”Gjakova” sh.a.
30.05.2021.
Comments for this post are closed.