Bashkangjitur gjeni dy faqe nga numri më i ri i revistës “Gjakovapress”

Bashkangjitur gjeni dy faqe nga numri më i ri i revistës “Gjakovapress”, ku pasqyrohen aktivitetet më të rëndësishme të KRU “Gjakova” për gjatë muajit Korrik.
Comments for this post are closed.