Apel për konsumatorë

KRU Gjakova apelon me theks të veçantë tek konsumatoret e fshatit Xërxe por dhe të gjithë konsumatorët tjerë që të kenë kujdes në përdorimin e ujit të ujitjes, mos ta përziejnë atë me ujë të pijes.

Me datë 16.09.2019 kontrolla e KRU Gjakova ka hasur në një konsumator i cili ka bërë përzierjen e ujit të ujitjes me ujë të pijes dhe menjëhere i kanë njoftuar inspektorët sanitarë në Rahovec, poashtu ne si Kompani kemi përgatitur edhe kallëzimin penal ndaj këtij konsumatori.

Lusim të gjithë konsumatorët që të jenë të kujdesshëm në përdorimin e ujit të ujitjes dhe të mos e përziejnë me ujin e pijes siç ka bërë konsumatori i cekur më lartë, sepse siç dihet një veprim i tillë mund të ketë pasoja të rënda në shëndetin e popullatës, dhe për raste të tilla Kompania jonë nuk merr përgjegjësi.

Urojmë që raste të tilla të mos na përsëriten.

Comments for this post are closed.