22 Marsi-Dita Botërore e Ujit

22 Marsi-Dita Botërore e Ujit!
Dita Botërore e Ujit e shënuar për herë të parë me 22 Mars 1993, kjo ditë shënohet me qëllim të tërheqjes së vëmendjes për kujdesin e ujit për pirje dhe apelimit të, të gjithëve që të ndihmojmë në menaxhimin sa me të mirë të burimeve të ujit.
Sasia e burimeve ujore varet kryesishtë nga dy faktorë; reshjet atmosferike dhe shfrytëzimi racional nga faktori njeri.
Jo vetëm në këtë ditë të shënuar, por në vazhdimësi KRU “Gjakova” apelon për kujdes të shtuar në shfrytëzimin e ujit të pijes, ndihmoni që të administrojmë ujin që përdorim në mënyrë të përgjegjëshme!
“Ta cmojmë ujin”!
KRU “Gjakova” Sh.A.
22.03.2021.
Comments for this post are closed.