Njoftim për dhënje të kontrates

Ndrrimi i gypit shtytës te stacioni i pompimit ne Bregdri dhe pajisjeve percjellese ne rezervar dhe ndertimi i stacionit te pompimit me rezervar ne Palluzh për KRU “Gjakova” SH.A. Gjakovë.

Comments for this post are closed.